Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

poetic licence [pəʊˌetɪkˈlaɪs(ə)ns]substantivpoetisk frihet, licentia poetica
licence [ˈlaɪs(ə)ns]substantiv a) licens <radio licence>, tillståndsbevis; privilegium; tillstånd, lov, rätt; dispens; jfr marriage licence, special licence, vehicledog licence ung. hundskattdriving licence el. driver's licence körkortmade under [a] licence tillverkad på licens b) [sprit]rättigheter c)pilot's licence [flyg]certifikat[handlings]frihet; konst. frihetpoetic licence poetisk frihet, licentia poetica a) tygellöshet, självsvåld b) lättfärdighet, lättsinne
transitivt verbse license
© NE Nationalencyklopedin AB