Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 plump [plʌmp]adjektivfyllig, knubbig; välgödd <plump chicken>
2 plump [plʌmp]verbplump for rösta på, fastna för <plump for one alternative>
crude [kru:d]adjektiv, obearbetadcrude oil råoljagrov, plump <crude jokes>
blot [blɒt]substplump, bläckfläckfel, brist, skönhetsfläck
[blɒt] (-tt-)
verbbläcka nertorka med läskpapper, torkablot out a) skymma b) utplåna, utrota
© NE Nationalencyklopedin AB