Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pledge [pledʒ]substantiv[högtidligt] löfte, utfästelse <pledge of (om) aid>take the pledge el. sign the pledge åld. avlägga nykterhetslöfteunder pledge of secrecy under tysthetslöftepant, underpant äv. bildl.in pledge of som pant (säkerhet) förtake sth out of pledge lösa ut (in) ngt
transitivt verb[högtidligt] lova, utlova, göra utfästelser om <the country pledgeed its support>förbinda, förplikta <sb to sth ngn till ngt>be pledged to secrecy vara bunden av tysthetslöftesätta i pant, lämna som säkerhet, pantsättapledge oneself for gå i borgen för, ansvara förpledge one's word [of honour] ge sitt hedersord [på]
election pledge [ɪˈlekʃ(ə)npledʒ]substantivvallöfte
teetotal [ti:ˈtəʊtl]adjektivnykterhets- <a teetotal meeting (pledge)>amer., vard. fullständig, total
foreclose [fɔ:ˈkləʊz]transitivt verbjur.foreclose a mortgage utmäta intecknad egendomforeclose a pledge förklara en pant förfallen
intransitivt verbjur.se foreclose a mortgageresp. foreclose a pledgeunder forecloseovanforeclose on utmäta
© NE Nationalencyklopedin AB