Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

play [pleɪ]intransitivt verb (se äv. play)leka <with med>, roa sigjust what are you playing at? vard. vad [sjutton] håller du på med?play fast and loose with, se under fastplay on words leka med ordspela i spel, äv. sport. el. bildl.play false spela falskt [spel]play safe ta det säkra för det osäkra; gardera sigplay for safety gardera sig; inte ta några riskerplay for time försöka vinna tid; maskaplay in goal stå i målplay into sb's hands spela ngn i händernaspela äv. bildl.; musicera <to för>play on sb's fears utnyttja ngns rädslaspela äv. bildl.; uppträda <they played to a full house> a) fladdra; sväva, leka, spela, skimra <the lights played over their faces> b) vara i gång, vara på, spela <the fountains play every Sunday>
transitivt verb (se äv. play)leka <play hide-and-seek>spela spel, äv. sport. el. bildl. <play a game>play sb a) spela mot ngn <England played Brazil> b) låta ngn spela i match o.d.; sätta in (ställa upp) ngn <England played Smith as goalkeeper>play a joke (trick) on sb spela ngn ett sprattspela äv. bildl. <play the piano>; framföraplay [it] by ear, se under earspela äv. bildl. <play a part (en roll)>play truant (amer. vard. hookey) skolka [från skolan]låta spela <on mot, över> <play a hose on a fire>
substantivlek; spelno child's play ingen barnlekplay on words lek med ordin play om boll i spelout of play om boll död, ur spel, ute a) spel, framförande b) skådespel, teaterstycke, pjäslet's go to a play! vi går på teatern!make a play for försöka ragga upp (ställa sig in hos) ngn; bearbeta ngt, försöka vinna (påverka) ngtmake great (much) play of göra stor affär (mycket väsen) av a) spel, spelande <the play of the muscles> b) gång, verksamhet, rörelseplay of colours färgspelbe at play vara i gångbe in full play vara i full gångbring into play sätta i gång (i rörelse), sätta income (be brought) into play komma i gång, träda i funktion; göra sig gällande a) [fritt] spelrum; bildl. äv. rörelsefrihet b) glapprum; glappninghave free play el. have full play ha fritt spelrumintransitivt verb och transitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:play aboutspringa omkring och lekastop playing about! sluta larva dig (bråka)!, lägg av!play about with leka med, fingra (pillra) påplay alongvara (spela) ˈmed, ställa uppplay aroundha [en massa] kärleksaffärerplay around with sb's affections leka med ngns känslorse play aboutunder playovanplay backplay downtona ner, avdramatiserahe played down ⁅his own part in the affair⁆ han bagatelliserade (förringade)…play offspela ˈomthe match will be played off next week matchen kommer att spelas om (det blir omspel) nästa veckaplay one person off against another spela ut en person mot en annanplay outspela till slut; spela utthe matter is played out saken är utageradplay upgöra sitt bästavard. bråka, ställa till besvärförstora upp, göra stora rubriker avplay up to sb fjäska för ngn <play up to one's teachers>⁅my bad leg⁆ is playing up again …gör sig påmint (krånglar) igen
play-by-play [ˌpleɪbaɪˈpleɪ]substantivamer. [direktsänt] sportreferat
fair play [ˌfeəˈpleɪ]substantivfair play, rent (ärligt) spelsense of fair play känsla för fair play
nativity play [nəˈtɪvətɪpleɪ]substantivjulspel
passion play [ˈpæʃ(ə)npleɪ]substantivpassionsspel
stage play [ˈsteɪdʒpleɪ]substantivteaterpjäs, teaterstycke
foul play [ˌfaʊlˈpleɪ]substantivbrottojust (falskt, ohederligt, elakt) spel
play-off [ˈpleɪɒf]substantivsport.omspel; extra avgörande matchslutspel
mystery play [ˈmɪst(ə)rɪpleɪ]substantivmedeltida mysteriespel
role-play [ˈrəʊlpleɪ] och role-playing [ˈrəʊlpleɪɪŋ]substantivpsykol. rollspel
© NE Nationalencyklopedin AB