Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

play [pleɪ]verblekaspelaplay for time försöka vinna tid, maskaplay in goal stå i målspela mot <England played Brazil>
[pleɪ]verb [pleɪ]substlek; spelpjäs, skådespel, teaterstyckebe in full play vara i full gångbring into play el. call into play sätta i gång, sätta i rörelsefritt spelrumhave free play ha fritt spelrum (med adv. o. prep.)play aboutplay aroundspringa omkring och lekastop playing about (around)! sluta upp och larva dig!play about with el. play around with leka med, fingra påplay backplay downtona ner, avdramatiseraplay overspela igenom <play over a tape>play upvard. bråka, ställa till besvärförstora upp
word play [ˈwɜ:dpleɪ]substordlek
play-off [ˈpleɪɒf]substsport.omspelslutspel
play-act [ˈpleɪækt]verbspela teater, låtsas
footsie [ˈfʊtsɪ]substplay footsie vard. tåflörta
duetdjʊˈetsubstmusik.duettfyrhändigt styckeplay a duet el. play duets spela fyrhändigt
truant [ˈtru:ənt]substskolkareplay truant skolka från skolan
patience [ˈpeɪʃəns]substtålamodkortsp. patiensplay patience lägga patiens
one-act [ˈwʌnækt]adjektivone-act play enaktare
hopscotch [ˈhɒpskɒtʃ]substhoppa hage lekplay hopscotch hoppa hage
© NE Nationalencyklopedin AB