Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

plate [pleɪt]substtallrik, fatsmall plate assietthave too much on one’s plate vard. ha fullt uppkollekttallrik i kyrkanplatta, plåt <steel plates>plate el. name plate namnskyltlamell <clutch plate>; skylt
[pleɪt]verbplätera, försilvra, förgylla
gold plate [ˌgəʊldˈpleɪt]substgulddoublé
plate glass [ˌpleɪtˈglɑ:s]substspegelglas
side plate [ˈsaɪdpleɪt]substassiett
soup plateˈsu:ppleɪtsubstsopptallrik, djup tallrik
dinner plate [ˈdɪnəpleɪt]substflat tallrik
plate rack [ˈpleɪtræk]substdiskställ, torkställ
license [ˈlaɪsəns]verbbevilja licens, ge licens
[ˈlaɪsəns]substamer.= licencelicense plate amer. nummerplåt, registreringsskylt
pastryˈpeɪstrɪsubstbakelser, kakor <would you like some pastry?>bakelse <a plate of pastries>smördeg
silver [ˈsɪlvə]substsilversilver anniversary 25-årsdag, 25-årsjubileumsilver birch björksilver fir silvergransilver jubilee 25-årsjubileumsilver paper stanniolpappersilver plate a) bordssilver b) nysilver, pläterbordssilver
© NE Nationalencyklopedin AB