Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cast [kɑ:st] (cast cast)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta <cast a shadow, cast a glance at>cast one’s vote avge sin röst2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgjuta, stöpa, forma3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasteat. tilldela en rollbe cast as spela rollen som
[kɑ:st] (cast cast)
verb (med adv. o. prep.)cast asidekasta bort, kasseracast awaykasta bortbe cast away sjö. lida skeppsbrottcast offkasta bort, kassera; lägga av klädercast outfördriva, driva ut
[kɑ:st]substavgjutningplaster cast med. gipsförbandgjutformteat. rollbesättningthe cast de medverkandean all-star cast en stjärnensemble
© NE Nationalencyklopedin AB