Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 plane [pleɪn]substplatan träd
3 plane [pleɪn]substhyvel
[pleɪn]verbhyvla
2 plane [pleɪn]substplan yta, plannivåflygplan
[pleɪn]adjektivplan, slät
plane tree [ˈpleɪntri:]substplatan
seated [ˈsi:tɪd]perfekt particip och adjektivsittande <seated on a chair>i sammansättningar -sitsig <a twoseated plane>
jettison [ˈdʒetɪsn]verbkasta överbord <jettison goods to make a ship lighter>; göra sig av med <the plane jettisoned its bombs>kullkasta <jettison a plan>; förkasta <jettison an idea>
[ˈdʒetɪsn]substkastande överbord av last
shoot [ʃu:t] (shot shot)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskjuta <at , mot>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrusa, susa <he shot past me>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfilma; spela in <shoot a film>4shoot! vard. kör på!, sätt igång!5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta <shoot a glance at sb>
[ʃu:t] (shot shot)
verb (med adv. o. prep.)shoot downskjuta ned <shoot down a plane>göra ned <shoot sb down in an argument>shoot offfara i vägshoot off one’s mouth el. shoot one’s mouth off vard. pladdra, snacka skitshoot uprusa i höjden <prices shot up>skjuta sönder, skjuta vilt omkring sig
[ʃu:t]substbot. skott
© NE Nationalencyklopedin AB