Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

plan [plæn]substplanplan of campaign krigsplanaccording to plan enligt planerna, planenligt
[plæn] (-nn-)
verbplanera, planlägga
2 plane [pleɪn]substplan yta, plannivåflygplan
[pleɪn]adjektivplan, slät
unworkable [ˌʌnˈwɜ:kəbl]adjektivogenomförbar <an unworkable plan>
scheme [ski:m]substplan, projektintrig
[ski:m]verbintrigera
layout [ˈleɪaʊt]substplanering, anläggninglayout, plan, uppställning
wicket [ˈwɪkɪt]substsidogrind, liten sidodörri kricket: grind; plan mellan grindarna
workable [ˈwɜ:kəbl]adjektivmöjlig att bearbetagenomförbar <a workable plan>, praktisk, användbar <a workable method>
circus [ˈsɜ:kəs]substcirkusrunt torg, rund plan i namn <Piccadilly Circus>
deck [dek]substsjö. däckvåning, plan i t.ex. dubbeldäckare (buss)amer. kortlek
relinquish [rɪˈlɪŋkwɪʃ]verblämna ifrån sig; överge <relinquish a plan>släppa <relinquish one’s hold>
© NE Nationalencyklopedin AB