Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

place name [ˈpleɪsneɪm]substortnamn
first [fɜ:st]adjektiv och räkneordförsta, förste; förnämstafirst aid första hjälpenfirst name förnamnfirst night premiärin the first place a) i första rummet b) för det förstaat first sight vid första anblickenlove at first sight kärlek vid första ögonkastetyou don’t know the first thing about it du vet inte ett dyft om det
[fɜ:st]adverbförstfirst of all allra först, först och främsti första klass <travel first>come first el. finish first komma som etta, sluta som etta
[fɜ:st]substat first först, i börjanförsta, förstesport. förstaplats, ettamotor. ettans växel
© NE Nationalencyklopedin AB