Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pinched [pɪntʃt]adjektivtärd
pinch [pɪn(t)ʃ]transitivt verbnypa, knipa [ihop]; klämmathese shoes pinch my toes de här skorna klämmer (är för trånga) i tårnapina, plåga, hårt ansätta <be pinched with poverty (cold, hunger)>, härja, svidapinched face infallet (tärt) ansiktetvinga att inskränka sig (spara) <in sth, of sth, for sth i fråga om ngt>; inskränka [på]be pinched for money vara i penningknipa, ha ont om pengarvard. sno, knycka, stjälasl. åld. haffa arrestera
intransitivt verbklämma äv. bildl. <know where the shoe pinches>; värkapinch and scrape el. pinch and save snåla och spara, vända på slantarna
substantivnyp, nypning, klämning, knipninggive a pinch ge ett nyp, nypa till, knipa till (åt)nypa äv. bildl. <a pinch of salt>a pinch of snuff en pris snus[svår] knipa, klämma; trångmålat a pinch el. amer. in a pinch a) i nödfall, om det kniper (gäller) b) i knipa, i trångmålif it comes to the pinch om det [verkligen] gällertryck <feel the pinch of foreign competition>feel the pinch få känna av de svåra tiderna
© NE Nationalencyklopedin AB