Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pin-up [ˈpɪnʌp]substantivvard.bild av utvikningsbrud, herrtidningsbildutvikningsbrud, pinuppa <äv. pin-up girl>attr. (amer.) vägg- <pin-up lamp>
pin [pɪn]substantivknappnål; nål; brosch⁅it was so quiet⁆ you could hear a pin drop …att man kunde höra en knappnål fallabult, sprint; tapp; stift; pinne, [trä]pluggsport. kägla; golf. flaggstångpin alley kägelbana; bowlinghallvard. åld.,pl. pins ben, påkar
transitivt verbnåla fast, sätta fast, fästa [med knappnål (stift, sprint)] <to vid>klämma (kila) fast <ofta pin down, pinned down by a falling tree>, stänga innepin sb's arm hålla fast ngn i armenspetsa på nål; sätta upp [på nål]bildl.,pin sb to ⁅a definite statement⁆ tvinga ngn till…
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:pin sb downtvinga (få) ngn att ge klart beskedpin onpin one's faith on el. pin one's hopes on sätta sin lit till, tro (lita) blint påpin sth on sb binda ngn vid ngt brott o.d.; ge ngn skulden för ngtpin up
© NE Nationalencyklopedin AB