Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 pigeon [ˈpɪdʒ(ə)n]substantivzool. duvawood pigeon ringduva
2 pigeon [ˈpɪdʒ(ə)n]substantivthat's not my pigeon vard. det är inte mitt bord (min huvudvärk)
carrier pigeon [ˈkærɪəˌpɪdʒɪn]substantivbrevduva
clay pigeon [ˈkleɪˌpɪdʒɪn]substantivsport. lerduva
wood pigeon [ˈwʊdˌpɪdʒən]substantivzool. skogsduva; ringduva
homing pigeon [ˈhəʊmɪŋˌpɪdʒ(ə)n]substantivbrevduva
pigeon-chested [ˈpɪdʒ(ə)nˌtʃestɪd]adjektivmed. med hönsbröst (gåsbröst)be pigeon-chested ha hönsbröst
stool pigeon [ˈstu:lˌpɪdʒən]substantivlockfågel äv. vard.vard. tjallare, angivare
pigeon-toed [ˈpɪdʒ(ə)ntəʊd]adjektivsom går inåt med tårna
clay pigeon shooting [ˈkleɪˌpɪdʒ(ə)nˈʃu:tɪŋ]substantivsport. lerduveskytte
© NE Nationalencyklopedin AB