Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pi [paɪ]substantivgrekisk bokstavel.matem. pi
2 P [pi:]förk. för parking
pea [pi:]substantivärt[a]green peas gröna ärteras like as two peas in a pod lika som två bär
p [i betydelse 1 i sg. o. pl. pi:]förk. för penny, pence <these matches are 40 p, a ten p coin>mus. förk. för piano II
pee [pi:]vard.substantivkisshave a pee el. go for a pee el. amer. take a pee kissaintransitivt verbkissa
1 P och p [pi:] (pl. P's el. p's)substantivP, pmind one's p's and q's tänka på vad man säger, hålla tungan rätt i mun[nen]; vara noga med vad man gör
© NE Nationalencyklopedin AB