Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

physical [ˈfɪzɪk(ə)l]adjektivfysisk, materiell; konkret; yttre i mots. till själsligphysical features fysiska förhållanden, naturförhållandenphysical violence fysiskt (yttre) våldfysisk, kroppslig <physical beauty, physical love>, kropps- <physical exercise, physical strength, physical type>fysikalisk
substantivvard. läkarundersökning; hälsokontroll
physical culture [ˌfɪzɪk(ə)lˈkʌltʃə]substantivkroppskultur
physical examination [ˈfɪzɪk(ə)lɪgˌzæmɪˈneɪʃ(ə)n]substantivläkarundersökning; hälsokontroll
physical training [ˌfɪzɪk(ə)lˈtreɪnɪŋ] (förk.PT)substantividrott, gymnastik
physical therapy [ˌfɪzɪk(ə)lˈθerəpɪ]substantivse physiotherapy
physical geography [ˌfɪzɪk(ə)ldʒɪˈɒgrəfɪ]substantivfysisk geografi
physical science [ˌfɪzɪk(ə)lˈsaɪəns]substantivnaturvetenskap som fysik, kemi
physical education [ˌfɪzɪk(ə)ledjʊˈkeɪʃ(ə)n] (förk.PE)substantividrott, gymnastik som skolämne
physical training instructor [ˌfɪzɪk(ə)lˈtreɪnɪŋɪnˌstrʌktə]substantivgymnastikdirektör, idrottslärare, gymnastiklärare
PT [ˌpi:ˈti:]förk. för physical training
© NE Nationalencyklopedin AB