Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

philology [fɪˈlɒlədʒɪ]substantivfilologi, språkvetenskap
comparative [kəmˈpærətɪv]adjektivkomparativ äv. gram.; jämförande <comparative philology>the comparative degree gram. komparativrelativ <they are living in comparative comfort>he is a comparative stranger han är på sätt och vis en främling
substantivgram. komparativ
© NE Nationalencyklopedin AB