Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

peter [ˈpi:tə]verbvard.peter out ebba ut, sina
saint [seɪnt, obetonat snt]substhelgonSaintframför namn (förk.St.) Sankt, Sankta, Helige, HeligaSt. Peter sankte Per
© NE Nationalencyklopedin AB