Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pessimism [ˈpesɪmɪz(ə)m]substantivpessimism
note [nəʊt]substantivanteckning, noteringpl. notes a) anteckningar, noteringar b) referat c) koncept, manuskript <he spoke for an hour without notes>compare notes, se under comparemake notes el. take notes göra anteckningar, noterakort brev, kort meddelandedipl. notexchange of notes notväxlingnot, anmärkning i marginalen eller under textenpl. notes noter, kommentar[er]promissory note skuldsedel, revers <for >sedelnote issue sedelutgivningmus. a) ton b) not, nottecken c) tangenta false note en falsk tonstrike a false note el. sound a false note bildl. klinga falsktstrike the right note bildl. anslå den rätta tonensång, fågelsång <the blackbird's merry note>, kraxandeton, underton, stämningthe book ends on a note of pessimism boken slutar i en pessimistisk tona family of note en ansedd familja man of note en framstående (betydande) manuppmärksamhet, beaktandetake note of lägga märke till, ta notis omnothing of note ingenting av betydelse, ingenting att fästa sig vidworthy of note beaktansvärd, värd att lägga märke till
transitivt verblägga [noga] märke till, märka, notera, konstatera, se <we note from (av) your letter that…>; beaktait is to be noted that… observera att…, det är att märka att…framhålla, påpekanote el. note down anteckna, skriva upp (ned), notera
© NE Nationalencyklopedin AB