Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

per []prepositionper, genomper annum per årper cent procent
pay-per-view [ˌpeɪpɜ:ˈvju:]tv. pay-per-view slags betal-tv där man betalar för speciella evenemang
apiece [əˈpi:s]adverbper styckper man
m.p.h.förk. för miles per hour
k.p.h.förk. för kilometres per hourkm/tim, km/h
cent [sent]substper cent procentmynt cent
hundred [ˈhʌndrəd]räkneord och substhundra; hundratala hundred per cent hundraprocentig, fullständighundreds of people hundratals människor
saint [seɪnt, obetonat snt]substhelgonSaintframför namn (förk.St.) Sankt, Sankta, Helige, HeligaSt. Peter sankte Per
3 post [pəʊst]substpost t.ex. brevpost free portofrittby post med posten, per post
[pəʊst]verbposta, skickakeep me posted håll mig à jour
weekly [ˈwi:klɪ]adjektivvecko- <a weekly publication>; varje vecka <weekly visits>
[ˈwi:klɪ]adverben gång i veckan; per vecka
[ˈwi:klɪ]substveckotidning, veckotidskrift
© NE Nationalencyklopedin AB