Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

penny [ˈpenɪ] (pl.: när mynten avses penniesnär värdet avses pence)substantivpenny (britt. mynt = 1/100 pund, före 1971 = 1/12 shilling); amer., vard. encentmynt, encentarelook at every penny se på slantarnaa pretty penny en nätt summa (vacker slant)penny wise and pound foolish, se under penny-wisea penny for your thoughts vad är det du tänker du på?[at last] the penny dropped bildl. äntligen fattade han (jag osv.) galoppenspend a penny vard. gå på ett visst ställe, gå på toaturn (make, earn) an honest penny tjäna en slantin for a penny, in for a pound har man sagt A får man säga B; den som sig i leken ger, han får leken tålatake care of the pence and the pounds will take care of themselves ung. den som inte tar vara på öret får aldrig kronan
penny-pinching [ˈpenɪˌpɪntʃɪŋ]adjektivsnål
penny whistle [ˌpenɪˈwɪsl]substantivleksaksflöjt
penny-ante [ˈpenɪˌæntɪ]adjektivamer., vard. billig, obetydlig
penny-wise [ˈpenɪwaɪz, ˌ--ˈ-]adjektivsmåsnålbe penny-wise and pound-foolish låta snålheten bedra visheten
penny dreadful [ˌpenɪˈdredf(ʊ)l]substantivvard. åld. billig deckare, skräpdeckare
pence [pens]substantivpl. av penny
dreadful [ˈdredf(ʊ)l]adjektivförskräcklig, förfärlig, fruktansvärd <a dreadful disaster>penny dreadful, se penny dreadful
pennyworth [ˈpenəθ, ˈpenɪwəθ] (pl. ~s el. pennyworth)substantiv, buy a pennyworth of sweets köpa för 1 penny godis
p [i betydelse 1 i sg. o. pl. pi:]förk. för penny, pence <these matches are 40 p, a ten p coin>mus. förk. för piano II
© NE Nationalencyklopedin AB