Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

penny [ˈpenɪ] (pl. pennies när mynten avses, el. pence när värdet avses)substpenny eng. mynt = 1/100 pund; amer., vard. encentslanta pretty penny en nätt summathey are ten (two) a penny det går tretton på dussinetspend a penny vard. gå på toa
penny-wise [ˈpenɪwaɪz]adjektivbe penny-wise and pound-foolish låta snålheten bedra visheten
pence [pens]subst plse penny
p [sing. o. pl. pi:]förk. för penny, pence <40p>
prettyˈprɪtɪadjektivsöt <a pretty girl>, näpena pretty mess iron. en skön röraa pretty penny el. a pretty sum en nätt summa, en vacker slant
ˈprɪtɪadverbvard. rätt, ganskapretty much the same praktiskt taget detsamma, ungefär detsamma
spend [spend] (spent spent)verbge ut, lägga ut pengar, göra av med, spenderaspend freely strö pengar omkring sigspend a penny vard. gå på toaanvända tid, krafter m.m., lägga ned, offra <on, in >tillbringa <spend a whole evening over a job>, fördriva
piece [pi:s]subststycke, bit <a piece of bread>a piece of advice ett råda piece of furniture en enstaka möbela piece of information en upplysninga piece of news en nyhetbreak to pieces slå i bitarfall to pieces falla i bitar, gå söndergo to pieces gå sönder, falla i bitartear to pieces slita i styckenstycke, verka piece of music ett musikstyckemynt <a fifty-cent piece, a five-penny piece>pjäs i schackspel
[pi:s]verbpiece together sätta ihop, pussla ihop
© NE Nationalencyklopedin AB