Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pencil [ˈpensl]substblyertspenna, penna, pensel <eyebrow pencil>
lead pencilˌledˈpenslsubstblyertspenna
pencil-sharpener [ˈpenslˌʃɑ:pənə]substpennvässare
eye pencil [ˈaɪˌpensl]substkosmetika ögonpenna
styptic [ˈstɪptɪk]adjektivblodstillandestyptic pencil alunstift
propelprəˈpel (-ll-)verbdrivapropelling pencil stiftpenna, skruvpenna
toy [tɔɪ]substleksaktoy boy vard. ung älskare till äldre kvinnatoy poodle dvärgpudel
[tɔɪ]verbsitta och leka, leka <toy with a pencil>toy with the idea of buying a car leka med tanken på att köpa en bil
in [ɪn]prepositioni <in a box, in April, dressed in black>; <in the street, in the morning, in the 18th century (på 1700-talet), I did it in five minutes, in this way>; om <she will be back in a month>; med <written in pencil, in a loud voice>; hos <in Shakespeare>; vid <in good health>she slipped in crossing the street hon halkade då hon gick över gatanin memory of till minne avin reply to your letter som (till) svar på ditt brevin my opinion enligt min mening
[ɪn]adverbin <come in>; inne, hemma <he wasn’t in>be in for få räkna med <we’re in for bad weather>be in for it få det hett om öronen
[ɪn]adjektivvard. inne modernit’s the in thing to… det är inne att…
© NE Nationalencyklopedin AB