Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

penalty [ˈpenəltɪ]subststraff, påföljd; vite, bötesstraff, böterfotb.penalty area el. penalty box straffområdepenalty kick el. penalty straffsparkpenalty shoot-out straffsparksläggningthe penalty spot straffpunktenishockey. utvisningpenalty box utvisningsbås
1 box [bɒks]substlåda, ask, dosa, boxthe box vard. teveavbalkning, båspost. box, fackloge på teaterfotb.the box, vard.,se penalty box under penalty
© NE Nationalencyklopedin AB