Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

peck [pek]transitivt verbom fåglar picka (plocka) [upp], picka i sig <ofta peck up>picka (hacka) på (i); hacka hål i <äv. peck a hole in>vard. kyssa lätt (flyktigt)
intransitivt verbpicka, hacka; petapeck at a) hacka (picka) på (i) b) vard. [bara] peta i <peck at one's food>
substantivpickande, hackandehack, märkevard. lätt (flyktig) kyss
hunt-and-peck [ˌhʌntən(d)ˈpek]adjektivthe hunt-and-peck system pekfingervalsen på tangentbord
© NE Nationalencyklopedin AB