Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pear [peə]substpäron
shape [ʃeɪp]substform, fasonin any shape or form i någon formget out of shape förlora formentillstånd, skickhis finances are in good shape hans ekonomi är brahe is in good shape han är i fin form, han har bra kondis
[ʃeɪp]verbforma; skapa, gestaltashaped like a pear päronformighe is shaping up han artar sig, han tar sig
© NE Nationalencyklopedin AB