Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pattern [ˈpætən]substmodell, mönster <a pattern for a dress>varuprov, prov av tyg m.m.; provbitdekorativt mönster
test pattern [ˈtestˌpætən]substtv. testbild
treadtred (trod trodden)verbtrampa, träda, stiga; trampa tilltread on sb’s toes trampa ngn på tårnatread down trampa ner, vandra på <tread a path>
tredsubststeg, gångtrampyta på fot el. skoslitbanatread el. tread pattern slitbanemönster, däckmönster
check [tʃek]substhinder, bromskeep in check el. hold in check hålla i schackkeep a check on el. put a check on hålla i schackkontroll <make a check>keep a check on hålla kontroll påamer., bankterm checkamer. restaurangnotacheck el. check pattern rutigt mönster
[tʃek]verbcheck el. check up kontrolleracheck up on sth kontrollera ngttygla, hejdahejda, hämma, hindraamer.check el. check up stämma <with>check in a) checka in på flyghotell b) stämpla in på arbetsplatscheck into a hotel ta in på ett hotell
© NE Nationalencyklopedin AB