Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

patron [ˈpeɪtrən]substbeskyddare, gynnarepatron saint skyddshelgonstamkund, stamgäst
cartridge [ˈkɑ:trɪdʒ]substpatronkassett, cartridge
refill [ˌri:ˈfɪl]verbåter fylla med bensin, tanka
[ˈri:fɪl]substpåfyllning, refillpatron till kulpenna
blank [blæŋk]adjektivtom, blank, ren, oskrivenblank cartridge lös patrontom, uttryckslöslook blank se oförstående utmy mind went blank jag blev alldeles tom i huvudet
[blæŋk]substtomrum, luckadraw a blank dra en nitlös patron
shell [ʃel]substhårt skalsnäckaärtskidamil. granatmil. patron
[ʃel]verbskala <shell shrimps>shell peas sprita ärtormil. bombardera, beskjuta med granater
© NE Nationalencyklopedin AB