Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

control [kənˈtrəʊl]substkontroll, herravälde <he lost control of his car>; självbehärskningimport control importregleringpassport control passkontrollcircumstances beyond one’s control omständigheter som man inte råder överbe in control of ha makten överthe situation was getting out of control man började tappa kontrollen över situationenpl. controls kontrollinstrument, reglageat the controls flyg. vid spakarna
[kənˈtrəʊl] (-ll-)
verbkontrollera, behärska, dirigera, regleracontrol one’s temper bibehålla sitt lugncontrol oneself behärska sig
© NE Nationalencyklopedin AB