Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pass [pɑ:s]verbpassera, gå (köra) förbispec. amer. köra omom t.ex. tid <time passed quickly>gå över, upphöra, försvinna <the pain soon passed>gälla, , passeraantas om t.ex. parlamentsledamotsport. el. kortsp. passatillbringa <pass a pleasant evening>, fördriva <pass the time>räcka, skicka <pass the salt, please!>anta, godkänna <passed by the censor>pass the Customs gå igenom tullenklara sig i examen; bli godkänd; bli godkänd i, klara <pass an examination>föra, dra, låta fara <over över>
[pɑ:s]verb [pɑ:s]substgodkännande i examena pass godkäntpasserkort, passersedelsport. passningbergspass; trång passage (med adv. o. prep.)pass awaygå bort, försvinna, gå bortpass away the time fördriva tidenpass bygå förbipass offgå över, försvinna <her anger will soon pass off>he tried to pass himself off as a count han försökte ge sig ut för att vara grevepass sth off on sb pracka på ngn ngtpass ongå vidare, fortsätta <pass on to another subject>låta gå vidare <read this and pass it on>pass outvard. tuppa av, svimmapass overgå överförbigåräcka, överlämna <to sb till ngn, åt ngn>pass roundskicka omkring (runt), låta gå runt
passport [ˈpɑ:spɔ:t]substpasspassport to success nyckeln till framgång
resolution [ˌrezəˈlu:ʃən]substbeslutsamhetföresatsNew Year’s resolution nyårslöftepass a resolution anta en resolution
remark [rɪˈmɑ:k]substanmärkning, yttrandepass remarks on kommentera
[rɪˈmɑ:k]verbanmärka, yttraremark on kommentera
buck [bʌk]substbock, hanne av dovhjort, stenbock, kanin m.fl.amer., vard. dollarpass the buck vard. skylla ifrån sig
muster [ˈmʌstə]substpass muster hålla måttet, duga <as, for till>
[ˈmʌstə]verbmuster up uppbjuda <muster up all one’s strength>
judgement [ˈdʒʌdʒmənt]substdomgive judgement el. pass judgement avkunna dom <against, for över>the Last Judgement yttersta domenthe Day of Judgement el. Judgement Day domedagenbedömning, omdöme, omdömesförmåga
useful [ˈju:sfʊl]adjektivnyttig <for sth till ngt>; användbar, lämplig, bra <to sb för ngn; for sth till ngt>come in useful komma väl till pass, komma till nyttavard. skaplig <he’s a useful goalkeeper>
examination [ɪgˌzæmɪˈneɪʃən]substundersökning, granskning <of av>customs’ examination tullvisiteringexamen, tentamen, provfail in an examination bli underkänd i ett prov, bli underkänd i en tentamenpass an examination klara ett prov, klara en tentamensit for an examination el. take an examination gå upp i en examen
beat [bi:t] (beat beaten)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, piska, bulta, hamra; klappa <my heart is beating hard>beat time slå takten2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvispa <beat eggs>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå <beat a record>, besegrait beats me how vard. jag fattar inte hur
[bi:t]substslag, bultandemusik. taktslagpolis rond, pass
[bi:t]adjektivbeat el. dead beat vard. helt utmattad, helt slut
© NE Nationalencyklopedin AB