Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

parent [ˈpeər(ə)nt]substantivförälder; målsman; förfader
parent ship [ˈpeər(ə)ntʃɪp]substantivmoderfartyg
parent company [ˈpeər(ə)ntˌkʌmp(ə)nɪ]substantivmoderbolag
single parent [ˌsɪŋglˈpeər(ə)nt]substantivensamstående förälder
genetic parent [dʒəˌnetɪkˈpeər(ə)nt]substantivbiologisk förälder
custodial parent [kʌˌstəʊdɪəlˈpeər(ə)nt]substantivjur. vårdnadshavare, målsman
birth parent [ˈbɜ:θˌpeər(ə)nt]substantivbiologisk förälder
lone-parent family [ˌləʊnpærəntˈfæmɪlɪ]substantivenföräldersfamilj
one-parent family [ˌwʌnpeər(ə)ntˈfæm(ə)lɪ]substantivenföräldersfamilj
single-parent family [ˌsɪŋglpeər(ə)ntˈfæmɪlɪ]substantivvanl. amer. enföräldersfamilj
© NE Nationalencyklopedin AB