Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

paralytic [ˌpærəˈlɪtɪk]adjektivparalytisk, förlamadsubstantivparalytiker, förlamad [person]
1 stroke [strəʊk]substantivslag <the stroke of a hammer>, hugg <the stroke of an axe>, stöt; rapp[klock]slagon the stroke [of two] på slaget [två]med. stroke, slag[anfall] <äv. apoplectic stroke>paralytic stroke slaganfall med förlamningtekn. a) [kolv]slag b) slaglängd c) takt <fourstroke engine>i bollspel slag; i tennis äv. boll; bilj. stötsimn. a) [sim]tag b) simsätt <the crawl is a fast stroke>do the butterfly stroke simma fjärilsimrodd. a) [år]tag b) rodd, roddsätt <a fast (slow) stroke> c) takt <set (bestämma) the stroke>keep stroke ro i taktput sb off his stroke bildl. störa (distrahera) ngn d) akterroddare, strokestreck <thin strokes>; bråkstreck, snedstreck; drag <a stroke of the brush>with a stroke of the pen med ett penndragbildl. drag, grepp <a clever (masterly) stroke>, schackdrag <a diplomatic stroke>, steg <that was a bold stroke on her part>, handlingthat was a stroke of genius det var ett snilledragwhat a stroke of luck! en sådan tur!, vilken lyckträff!she doesn't do a stroke [of work] hon gör inte ett handtagat a stroke el. at one stroke i (med) ett slag
© NE Nationalencyklopedin AB