Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

parallel bars [ˌpærəlelˈbɑ:z]substantiv i pluralgymn. barr
bar [bɑ:]substantiv a) bar <I had a drink at the bar>, [bar]disk b) avdelning på en pub <the saloon bar> a) stång, spak; ribba; tacka <gold bar>; bjälke, stolpebar of chocolate chokladkakaa bar of soap en avlång tvålparallel bars gymn. barr b) bom, tvärslå; regelpl. bars äv. gallerbehind bars bakom lås och bom, i fängsligt förvarmus. taktstreck; takt <the opening (inledande) bars of the sonata>hinder <to för> <a bar to happiness>, spärri juridiska sammanhang a) skrank i rättssal; domstolbe tried at the bar [för]höras inför domstolappear at the bar inställa sig i domstolthe prisoner at the bar den anklagade b)the bar el. the Bar advokaterna, 'advokatsamfundet'; advokatyrket (jfr barrister)be called to the bar (Bar) el. be admitted to the bar (Bar) bli utnämnd till advokat, bli upptagen som medlem av advokatsamfundetsandbank, sandrev
transitivt verb a) bomma till (för, igen), regla b) stänga in[ne] (ute), spärra in c) spärra [av], stänga [av], blockera <bar the way>barred to the public avstängd (inte tillgänglig) för allmänhetenbildl. a) [för]hindra <this barred his chances of success>, utesluta b) avstänga <bar sb from a race> c) förbjuda <she bars smoking in her house>
prepositionvard. utom <bar one>bar one äv. en undantagenbar none ingen undantagen
© NE Nationalencyklopedin AB