Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Paradise [ˈpærədaɪs]substantivbibl. Paradiset
paradise [ˈpærədaɪs]substantivparadislive in a fool's paradise leva i lycklig okunnighet, leva på illusionerbird of paradise paradisfågel
bird of paradise [ˌbɜ:dəvˈpærədaɪs] (pl. birds of paradise)substantivzool. paradisfågel
1 fool [fu:l]substantivdåre, dumbom; narr, tok[a], fånea fool and his money are soon parted ung. det är lätt att plocka en dumbom på pengarthe more fool you så mycket dummare av dig, det var dumt av digdon't be a fool! var inte dum [nu]!I was a fool to believe it jag var dum som trodde detit made me feel a fool det gjorde mig generad, då kände jag mig dum (bortgjord)live in a fool's paradise leva i lycklig okunnighet, leva på illusionershe's nobody's (no) fool when it comes to… henne lurar man inte när det gäller…narr, löjlig figur, fjant; förr hovnarr, gyckelmakarefool's cap narrhuva, narrmössa av pappermake a fool of sb göra ngn löjlig, driva, (skoja) med ngn, dra ngn vid näsanmake a fool of oneself göra sig löjlig, bära sig dumt åt, göra bort sigplay the fool el. act the fool spela pajas, larva sig
transitivt verbskoja (driva) med; lura, narra <fool sb out of (lura av ngn) his money, fool sb into doing ([till] att göra) sth>; spela ngn ett sprattyou can't fool me mig lurar du inte⁅we're doing our best to fix it –⁆ you could have fooled me vard. …det tror ni jag går på
intransitivt verbbära sig åt som en stolle
intransitivt verbmed adv. el. prep.:fool aboutfool aroundgå och driva (dra), slå dank[vänster]prassla <with sb med ngn>fool about with sth el. fool around with sth joxa (pillra) med ngtfool with sthjoxa (pillra) med ngt
© NE Nationalencyklopedin AB