Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wrap [ræp] (-pp-)verb1wrap up el. wrap svepa, svepa in <in i>; svepa om <in med>; linda in, slå in, packa in <in i>, täckawrap a parcel el. wrap up a parcel slå in ett paketwrap oneself up well klä på sig ordentligtwrap sth round svepa ngt runt om, slå ngt runt om <wrap paper round it>2wrapped up in a) fördjupad i, helt absorberad av <wrapped up in one’s studies> b) nära förknippad medbe wrapped up in oneself vara självupptagenwrapped in mystery höljd i dunkel
[ræp]substsjal; resfiltpl. wraps ytterplagg, ytterkläder, badkappakeep sth under wraps hålla ngt hemligtwrap slags rulle av tunnbröd med fyllning
slip [slɪp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasglida, halka, halka omkullslip up halkathe name has slipped my mind namnet har fallit mig ur minnet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassmyga, smyga sig, slinka <slip away, slip out, slip past>slip along (across, round, over) to vard. kila i väg till, kila över till3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra felslip up vard. dabba sig, göra en tabbe4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta glida, sätta <slip a ring on to a finger>, sticka <slip a coin into sb’s hand>slip into dra på sig, ta på sig <slip into a nightie>slip one’s clothes off slänga (dra) av sig klädernaslip on one’s clothes dra på sig kläderna5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasundkomma, undslippa <slip one’s captors>
[slɪp]substglidning, halkningfel, lapsusslip of the pen skrivfelslip of the tongue felsägningörngottunderklänning, underkjolbit, styckeslip of paper pappersremsa, papperslapp
© NE Nationalencyklopedin AB