Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 page [peɪdʒ]substsida <page in a book>
2 page [peɪdʒ]verbsöka via högtalare, personsökare etc.
home page [ˈhəʊmpeɪdʒ]substhemsida på Internet
title page [ˈtaɪtlpeɪdʒ]substtitelsida, titelblad
p.förk. för pages., sid.
onwards [ˈɒnwədz]adverbframåt, vidarefrom page 10 onwards från och med sidan 10
unwritten [ˌʌnˈrɪtn]adjektivoskriven <an unwritten page>an unwritten law en oskriven lag
frontfrʌntsubstframsida, främre delin front framtill, före <walk in front>in front of framför, införmil. el. meteor. front <cold front>fasad; täckmantelfront organization täckorganisation
frʌntadjektivfram-, främre, front-front door ytterdörr, portfront page förstasida av tidningfront room rum åt gatanfront row teat. m.m. första bänkfront seat framsäte; plats framtill
back [bæk]substrygghave one’s back to the wall vara hårt trängdput (get) sb’s back up reta upp ngnput one’s back into sth lägga manken tillbe glad to see the back of sb (sth) vara glad att bli kvitt ngn (ngt)baksida, bakre delat the back of bakomsport. back
[bæk]adjektivpå baksidan, bak-back page sista sida av tidningtake a back seat hålla sig i bakgrunden
[bæk]adverbbakåttillbaka, åter, igen
[bæk]verbbacka <back a car>, röra sig bakåtgå (träda) tillbakaryggahålla (satsa) på <back a horse>, stödja
[bæk]verb (med adv. o. prep.)back awaygå tillbaka, backaback downretirera, backa urback outgå baklänges ut <of ur>backa ur, hoppa avback upbacka uppdata. säkerhetskopia
2 tearteə (tore torn)verbslita, riva, rycka, riva och slita <at i>, slita sönder, rycka söndertear open slita upp <tear open a letter>tear to pieces slita sönder, slita i styckenthat’s torn it vard. nu är det klipptit tears easily den slits sönder lättrusa, flänga <tear down the road, tear into a room>
teə (tore torn)verbteəsubstreva, rispa; rivet hål (med adv. o. prep.)tear aboutrusa omkringtear alongrusa framtear awayslita bort, riva bortrusa i vägtear oneself away slita sig lös <I can’t tear myself away from this book>tear downriva ned, plocka nertear offslita bort, riva av, riva lossrusa i vägtear outriva ut <tear out a page>rusa uttear upslita sönder, riva sönder, riva upp
© NE Nationalencyklopedin AB