Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 page [peɪdʒ] (förk.p.)substantivsida äv. data.; bildl. äv. blad <the pages of history>transitivt verbpage through amer. bläddra i (i genom)
2 page [peɪdʒ]substantivhist. page, hovsvense pageboy
transitivt verbkalla på, söka med personsökare o.d.paging Mr Smith! Herr Smith [söks]!
full-page [ˌfʊlˈpeɪdʒ]adjektivhelsides- <full-page advertisement>
front-page [ˈfrʌntpeɪdʒ]adjektivfront-page news el. front-page stuff förstasidesnyheter, förstasidesstoff
title page [ˈtaɪtlpeɪdʒ]substantivtitelsida, titelblad
problem page [ˈprɒbləmˌpeɪdʒ]substantivfrågespalt i tidning
front page [ˌfrʌntˈpeɪdʒ]substantivförstasida av tidning
web page [ˈwebpeɪdʒ]substantivdata. webbsida
back page [ˌbækˈpeɪdʒ]substantivsista sida av tidning
city page [ˈsɪtɪpeɪdʒ]substantivekonomisida (finanssida) i tidning
© NE Nationalencyklopedin AB