Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 paddle [ˈpædl]intransitivt verbplaska [omkring], vada omkringfingra <with , med>, leka, plocka <with med>
substantivhave a paddle bada fötterna
1 paddle [ˈpædl]substantivpaddel[åra]paddling, paddeltur; sakta rodd[tur]spadformigt redskap; [deg]spadeskovel på hjulbordtennisracket
transitivt verbpaddla <paddle a canoe>
intransitivt verbpaddla; ro saktasimma hundsim
dog paddle [ˈdɒgˌpædl]substantivvard.the dog paddle hundsim, kattsim
doggy paddle [ˈdɒgɪˌpædl]substantivvard.the doggy paddle hundsim, kattsim
paddle wheel [ˈpædlwi:l]substantivskovelhjul
paddle steamer [ˈpædlˌsti:mə]substantivhjulångare
paddle tennis [ˈpædlˌtenɪs]substantivamer.se table tennis
paddle boat [ˈpædlbəʊt]substantivamer.trampbåt, vattencykelhjulångare
© NE Nationalencyklopedin AB