Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

packing case [ˈpækɪŋkeɪs] och amer. vanl.packing crate [ˈpækɪŋkreɪt]substantivpacklåda, packlår
stow [stəʊ]transitivt verb a) stuva [in] <äv. stow in>, packa <stow clothes into a trunk>stow cargo in ⁅a ship's holds⁆ lasta…, ta in last i… b) packa [full] <stow a trunk with clothes> c) rymma <the packing case stows nearly a cubic metre>sl.stow it! håll käften!
intransitivt verbrymmas <the box stows easily on the rack>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:stow awaystuva undan; gömmagömma sig ombord o.d., fara som fripassagerare
© NE Nationalencyklopedin AB