Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

package [ˈpækɪdʒ] (förk.pkg.)substantivpacke, bunt; större paket äv. bildl., kolli; bal; förpackningförpackning, emballage
transitivt verbförpacka, emballera; packa [in]
software package [ˈsɒftweəˌpækɪdʒ]substantivprogrampaket
package deal [ˈpækɪdʒdi:l]substantivpaketavtal, paketöverenskommelse
package holiday [ˌpækɪdʒˈhɒlədeɪ]substantivchartersemester, charterresa, paketresa
package store [ˈpækɪdʒstɔ:]substantivamer., åld. spritbutik
package tour [ˈpækɪdʒtʊə]substantivchartersemester, charterresa, paketresa
pkg.förk. för package[s]
tamper-proof [ˈtæmpərˌpru:f]adjektivmed garantiförsegling, garantiförseglad <a tamper-proof package>data. intrångsskyddad, skyddad mot intrång (obehörig användning)
2 wind [waɪnd] (wound wound; se äv. 2 wind III)transitivt verblinda, vira, slå <wind a rope round a package>nysta <wind yarn>; spolawind wool into a ball nysta [upp] garn till ett nystan a) veva <wind down (up) a window>; veva (vrida) på <wind a handle (vev)> b) vinda (veva, hissa) uppvrida (dra) upp <äv.wind up, wind [up] a watch>wind one's way slingra sig [fram]
(wound wound)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. boj-group saknasse äv. windintransitivt verbslingra [sig] <the path winds up the hill>, ringla sigvridas (dras) upp <the toy winds at the back>
(wound wound)transitivt verb och intransitivt verbmed adv. i bildl. betydelser:wind upsluta <he wound up by saying>, avsluta <wind up a meeting>; hamna [till slut] <wind up in hospital>to wind up ⁅the dinner⁆ som avslutning på…she will wind up being ⁅the boss⁆ hon kommer att sluta som…hand. avveckla <wind up a company>wind up an estate jur. utreda ett dödsbo, bodelaskruva (driva) upp <wind up expectations>
© NE Nationalencyklopedin AB