Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pack [pæk]substpacke, knyteamer. paket <a pack of cigarettes>samling <a pack of liars>, massa <a pack of lies>kortleka pack of cards en kortlekkoppel <a pack of dogs>, flock, skock <a pack of wolves>
[pæk]verbpacka, packa ned <pack one’s things into a case>packa ihop <pack people into a bus>pack up packa ner (in)packed with people fullpackad med folkemballera, packa inpacked lunch matsäckpack off skicka i väg <pack the kids off to school>vard.pack it in! lägg av!pack up a) lägga av <pack up for the day> b) säcka ihop, paja <the TV has packed up>pack it up! lägg av!
wolf pack [ˈwʊlfpæk]substvargflock, vargskock
ice pack [ˈaɪspæk]substpackisfältisblåsa
power pack [ˈpaʊəpæk]substnätdel, nätanslutningsaggregat
freezer [ˈfri:zə]substfrysfreezer pack frysklamp
riff-raff [ˈrɪfræf]substslödder, pack, patrask
trash [træʃ]substskräp, smörjaamer. skräp, soportrash can soptunnavard. slödder, pack
fanny [ˈfænɪ]substvulg.fittaamer. rumpa, stjärtfanny pack midjeväska
vermin [ˈvɜ:mɪn] ((med verb i pl.))substskadedjur, ohyrapack, ohyra
1 lie [laɪ]substlögn, osanninga pack of lies en massa lögner
[laɪ]verbljuga <to för>
© NE Nationalencyklopedin AB