Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pace [peɪs]substantivhastighet, fart, tempo, takt; bildl. pulsforce the pace driva upp taktengather pace skjuta (ta) fartkeep pace with hålla jämna steg med äv. bildl.quicken one's pace öka fartenslacken one's pace sakta fartenset the pace a) bestämma farten, dra vid löpning b) ange tonenshow one's paces visa sig på styva linanhe could not stand the pace han orkade inte hålla tempot, han hängde inte medat a slow pace i långsamt tempo, med långsamma stegsteg spec. som mått <ten paces away>gång, sätt att gå; hästs gångartat a walking pace gående; om häst i skrittput sb through his paces låta ngn visa vad han går för
intransitivt verbgå med avmätta steg, skrida
transitivt verbgå av och an i, gå fram och tillbaka i (på) <pace [up and down] a room>pace oneself arbeta i sin egen taktsport. dra (vara pacemaker) åt
transitivt verbmed adv. el. prep.:pace offpace outstega upp <pace off (out) a distance of 30 metres>
tearing [ˈteərɪŋ]adjektivvåldsam, häftig <a tearing rage>, rasande <a tearing pace>
marching [ˈmɑ:tʃɪŋ]substantivmarsch[erande], tåg[ande]; attr. marsch- <marching day, marching pace, marching column>
snail [sneɪl]substantivsnigel med skal, om person äv. sölkorvat a snail's pace med snigelfart
blistering [ˈblɪst(ə)rɪŋ]adjektivvåldsam, rasande <blistering pace>blistering criticism svidande kritikglödhet, brännande
redouble [rɪˈdʌbl]transitivt verbfördubbla <redouble one's efforts>, öka <she redoubled her pace>; intensifiera
RIP [ˌɑ:raɪˈpi:]förk. för requiescat el. requiescant in pace skiljetecken mellan denna RCA och föreg. font saknaslat.[må han (hon, de)] vila i frid
swinging [ˈswɪŋɪŋ]substantivsvängande, svängning etc.; jfr swing, swing
adjektivsvängande etc.; jfr swing; gung-bildl. svepande, hastig, energisk; svängig <a swinging tune>; svajig <a swinging pace>
quicken [ˈkwɪk(ə)n]transitivt verbpåskynda <quicken one's steps>, öka <quicken one's pace, quicken the pulse>stimulera, egga, sätta i rörelse <quicken the imagination>
intransitivt verbbli hastigare, påskyndas, öka <our pace quickened, the pulse quickened>stimuleras, eggas a) om havande kvinna känna de första fosterrörelserna b) om foster börja röra sig
cracking [ˈkrækɪŋ]adverbvard. fantastiskt, jätte- <a cracking good show>
presens participknakande etc.; jfr crack, crackat a cracking pace i våldsam fartget cracking sl. sätta i gång, sätta fart <on med>
© NE Nationalencyklopedin AB