Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pace [peɪs]subststeg mått <ten paces away>hastighet, fart, tempo, taktkeep pace with hålla jämna steg medquicken one’s pace öka fartenset the pace bestämma farten, dra vid löpningat a slow pace långsamtput sb through his paces låta ngn visa vad han går för
[peɪs]verbpace up and down a room gå av och an i ett rumpace oneself arbeta i egen takt, arbeta i sakta mak
tearingˈteərɪŋadjektivat a tearing pace i rasande fart
brisk [brɪsk]adjektivlivlig, raskat a brisk pace i raskt tempo
quicken [ˈkwɪkən]verbpåskynda, ökaquicken one’s pace öka farten, öka taktenbli hastigare
leisurelyˈleʒəlɪamer. [ˈli:ʒəlɪ]adjektivlugn, makligat a leisurely pace i lugn takt, i maklig takt
walking [ˈwɔ:kɪŋ]substgående; fotvandringar, promenaderwalking is good exercise att gå är bra motionwalking distance gångavståndat a walking pace i skritt; gåendesport. gång
[ˈwɔ:kɪŋ]adjektivgående, gång-a walking dictionary el. a walking encyclopedia ett levande lexikon
smart [smɑ:t]adjektivskärpt, duktig; pigg, vaken <smart lad>stilig, flott, snofsigsmart, skicklig <smart politics>fashionabel, finskarp, svidande <smart blow>rask, snabb <at a smart pace>
[smɑ:t]verbgöra ont, svida; ha ont, plågassmart under lida av, plågas av
easy [ˈi:zɪ]adjektivlätt, enkel, lättköpt <an easy victory>it’s as easy as pie det är lätt som en plätt, det är jättelättbekymmerslös <lead an easy life>, lugnat an easy pace sakta och makligtI’m easy! det gör mig inte något!
[ˈi:zɪ]adverbvard.lätt <easier said than done>go easy! el. easy! sakta!, försiktigt!go easy on the butter! ta det försiktigt med smöret!take it easy! ta det lugnt!
force [fɔ:s]subststyrka, kraftforce of habit vanans maktby force of i kraft avin great force el. in force mil. i stort antalstyrka, truppthe Force polisenpl. forces stridskrafter <naval forces>air force flygvapenarmed forces väpnade styrkorjoin forces with förena (alliera) sig medvåld <use force>brute force fysiskt våldby force med våldlaga kraftcome into force träda i kraft
[fɔ:s]verbtvingaforce the pace driva upp tempotbryta upp <force a lock>tvinga fram <from, out of av>, pressa fram <from, out of ur, från>
© NE Nationalencyklopedin AB