Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

overhead [ˌəʊvəˈhed]adverböver huvudet; uppe i luften <the clouds overhead>; ovanpå
[ˈəʊvəhed]adjektivoverhead projector overheadprojektor
transparencytrænˈspærənsɪsubstgenomskinlighetdiapositiv, diabildtransparency el. overhead transparency stordia
valve [vælv]substtekn. ventil, klaffoverhead valve toppventilanat. hjärtklaff
© NE Nationalencyklopedin AB