Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

outrage [ˈaʊtreɪdʒ]substantivharm, indignation <sense of outrage>våldshandling, attentat <against, on, upon mot>this is an outrage detta är skandalvåld, övervåld
transitivt verbuppröra, chockeravåldföra sig på; skymfa
© NE Nationalencyklopedin AB