Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

outgrown [ˌaʊtˈgrəʊn]perf. p. av outgrow
outgrow [ˌaʊtˈgrəʊ] (outgrew outgrown)verbväxa om; växa ifrån; växa ur <outgrow one’s clothes>
© NE Nationalencyklopedin AB