Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

out-of-doors [ˌaʊtəvˈdɔ:z]adverbutomhus, ute
door [dɔ:]substdörr; port; ingånganswer the door gå och öppnathe car is at the door bilen är framkördbe at death’s door ligga för dödenout of doors utomhuswithin doors inomhuslucka
out [aʊt]adverb och adjektivute, utanför, borta; ut, borttake out ta fram ur t.ex. fickanthe fire is out brasan har slocknatthe light is out ljuset är släcktthe tide is out det är ebbbefore the year is out innan året är slutyou are not far out vard. det är inte så illa gissatbe out and about vara uppe, vara på benenit was her Sunday out det var hennes lediga söndagout of a) ut från, ut ur <come out of the house>, upp ur <out of the water>, ut genom <out of the door>, ur <drink out of a cup>; från; ute ur, utanför b) av, utav <out of curiosity, it is made out of wood>out of sight utom synhållbe out of tea inte ha något te, vara utan teout of doors utomhusin two cases out of ten i två fall av tioget out of here! ut härifrån!be out of training ha dålig kondition, vara otränadfeel out of it känna sig utanförout with it! fram med det!, ut med språket!
1 spring [sprɪŋ] (sprang sprung)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashoppa <spring out of bed, spring over a gate>, rusa <at sb på ngn>, fara, flyga <spring up from one’s chair>the doors sprang open dörrarna flög uppspring to one’s feet rusa upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrinna, sprutatears sprang to her eyes hennes ögon fylldes av tårar3spring el. spring up a) om växter spira, skjuta upp b) dyka uppindustries sprang up in the suburbs industrier växte snabbt upp i förorterna4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasspränga <spring a mine>, utlösaspring a trap få en fälla att slå igen <upon om>5spring sth on sb överraska ngn med ngt
[sprɪŋ]substsprång, hoppkälla <hot spring>medicinal spring hälsobrunnfjäder <the spring of a watch>; resårpl. springs fjädringspring mattress resårmadrass
© NE Nationalencyklopedin AB