Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ought [ɔ:t]hjälpverb ((presens el. imperfekt med to + inf.))bör, bordeI ought to see a doctor jag borde gå till läkarenI ought to know det måtte jag väl veta
which [wɪtʃ]pronomenvilken, vilket, vilka, vem <which of you did it?>; vilkendera; vilken (vilket, vilka, vem) som <I don’t know which of them came first>which ever…? vard. vilken (vem) i all världen…? (genitiv vars = whose); som <was the book which you were reading a novel?>; vilken, vilka; något som, en sak som, vilket <he is very old, which ought to be remembered>she told me to leave, which I did hon sa åt mig att gå därifrån, vilket jag också gjordeamong which bland vilkawe saw ten cars, three of which were vans vi såg tre bilar av vilka tre var skåpbilar
sense [sens]substsinne <the five senses>the sense of hearing hörselsinneta sixth sense ett sjätte sinnenobody in their senses ingen vettig människaare you out of your senses? är du från vettet?come to one’s senses a) komma till besinning b) återfå medvetandetkänsla <of av, för>sense of humour sinne för humorvett, förståndcommon sense sunt förnufthe ought to have had more sense han borde haft bättre förståndthere is no sense in waiting det är ingen mening att väntabetydelse, bemärkelseit does not make sense jag fattar det inte; det stämmer intein the strict sense of the word i ordets egentliga mening
[sens]verbkänna, ha på känn
© NE Nationalencyklopedin AB