Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

other [ˈʌðə] (som självst. pl. ~s)indefinit pronomenannan, annat, andra; ytterligare, …till; för ex. se äv. onethe other day häromdagenone other word ett ord tillthe two others el. the other two de båda andrahe is better than any other member of the team han är bättre än någon annan medlem i lagetevery other week varannan veckaI do not wish him other than he is jag önskar honom inte annorlunda än han ärit was no (none) other than the President det var ingen annan (mindre) än presidenten, det var självaste presidentensome day or other någon dag [förr eller senare]some idiot or other has broken it någon idiot har haft sönder densomehow or other på ett eller annat sättamong others bland andra, bl.a.
adverbother than annat än, annorlunda än
each other [i:tʃˈʌðə]pronomenvarandra
significant other [sɪgˌnɪfɪkəntˈʌðə]substantivpartner
A.N. Other [ˌeɪenˈʌðə]substantivännu inte utsedd spelare i ett lag
ESOL [i:sɒl]förk. för English for Speakers of Other Languages
AOB [ˌeɪəʊˈbi:]förk. för any other businessövriga ärenden på dagordning
demonize [ˈdi:ˌmənaɪz]transitivt verbsvärta ned <each side began to demonize the other>, betrakta som ond
OTOHi e-post el. textmeddelanden förk. för on the other hand
TESOL [ˈtesɒl]förk. för Teaching English to Speakers of other Languages
IOW [ˌaɪəʊˈdʌblju:]förk. för Isle of Wighti e-post el. textmeddelanden förk. för in other words
© NE Nationalencyklopedin AB