Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Orient [ˈɔ:rɪənt]substantivthe Orient åld. Orienten, Östern, Österlandet
orient [ˈɔ:rɪent]transitivt verborientera äv. bildl.; bestämma ngts el. ngns positionanpassa, avpassa, rätta, justera <to efter>be orientd towards vara inriktad på
orientate [ˈɔ:rɪənteɪt, -rɪen-]transitivt verbse orient
© NE Nationalencyklopedin AB