Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

organization [ˌɔ:gənaɪˈzeɪʃən]substorganisation, organisering
NATO [ˈneɪtəʊ]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för North Atlantic Treaty OrganizationNATO atlantpaktsorganisationen
frontfrʌntsubstframsida, främre delin front framtill, före <walk in front>in front of framför, införmil. el. meteor. front <cold front>fasad; täckmantelfront organization täckorganisation
frʌntadjektivfram-, främre, front-front door ytterdörr, portfront page förstasida av tidningfront room rum åt gatanfront row teat. m.m. första bänkfront seat framsäte; plats framtill
north [nɔ:θ]substnorr, nordto the north of norr omthe North a) nordliga länder b) norra delen
[nɔ:θ]adjektivnordlig, norra, nordan-North America Nordamerikathe North Atlantic Treaty Organization Atlantpaktsorganisationenthe North Pole nordpolenthe North Sea Nordsjön
[nɔ:θ]adverbmot norr, norrutnorth of norr om
united [ju:ˈnaɪtɪd]adjektivförenad; samlad <united action>; enig, enad <present a united front>the United Kingdom Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlandthe United Nations Organization el. the United Nations Förenta nationernathe United States of America el. the United States Förenta staterna
© NE Nationalencyklopedin AB