Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ore [ɔ:]substmalm
2 mine [maɪn]substgruvaa mine of information a) en rik informationskälla b) om person ett levande lexikonmil. minamine detector minsökare
[maɪn]verbbryta <mine ore>; bearbeta; arbeta i en gruvagräva <mine tunnels>mine for gold gräva efter guldmil. minera, lägga ut minor
© NE Nationalencyklopedin AB