Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

orderly [ˈɔ:dəlɪ]adjektiv[väl]ordnad; metodisk; regelbunden <orderly rows of bungalows>she is a woman with an orderly mind hon är metodisk [av sig]om person ordentligstillsam, stilla, [som håller sig] lugn <an orderly crowd>; disciplineradmil.orderly duty ordonnanstjänstgöringorderly officer dagofficer
substantivmil. ordonnans a)orderly el. hospital orderly sjukvårdsbiträde b)orderly el. medical orderly mil. sjukvårdare
© NE Nationalencyklopedin AB