Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

orchestra pit [ˌɔ:kɪstrəˈpɪt]substantivorkesterdike
orchestra [ˈɔ:kɪstrə, -kes-]substantivorkesterse orchestra pitamer. [främre] parkett
1 pit [pɪt]substantiv a) grop, hål i marken b) fallgropclay pit lergravthe pit of the stomach maggropengruvhål, gruvschakt; [kol]gruvathe pit of hell helvetet, avgrundenrövarkulateat.pit el. orchestra pit orkesterdikebil. a)the pits depå vid racerbana b) smörjgrop vid bilverkstadvard.be the pits vara botten
transitivt verblägga t.ex. potatis i en grop (grav)göra gropig (full av hål)pit oneself against el. pit one's strength against mäta sina krafter medpit one's brain against mäta sig intellektuellt med
© NE Nationalencyklopedin AB