Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

or [ɔ:]konjunktioneller, annarsor else annars, eller också
sometime [ˈsʌmtaɪm]adverbnågon gångsometime or other någon gång, någon gång i framtiden
two [tu:]räkneordtvåin a day or two om ett par dagarin two or three days om ett par tre dagarbägge, bådathe two of you ni båda, ni bägge
[tu:]substtvåa
either [ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]pronomenendera, ettderavilken (vilket) som helst <you can take either of them, you can take either>någon, någondera, något, någotdera <I don’t want either of them>vardera, vartderabåda, bägge
[ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]adverbheller <he won’t come either>
[ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]konjunktioneither…or a) antingen…eller <he is either mad or drunk> b) både…och <he is taller than either you or me>
rightly [ˈraɪtlɪ]adverbrätt, riktigt <I don’t rightly know>rightly or wrongly med rätt eller orättmed rätta <rightly proud of his work>
somebody [ˈsʌmbədɪ]pronomennågonsomebody or other någon, någon vem det nu är (var)
[ˈsʌmbədɪ]substhe thinks he is somebody han tror att han 'är något
somehow [ˈsʌmhaʊ]adverbsomehow el. somehow or other på något sätt, på ett eller annat sättav någon anledning <she never liked me, somehow>
later [ˈleɪtə]adjektivsenare
[ˈleɪtə]adverbsenare, efteråtsooner or later förr eller senarelater on senare, längre framsee you later! hej så länge!
somewhere [ˈsʌmweə]adverbnågonstanssomewhere else någon annanstanssomewhere or other någonstanssomewhere about Christmas el. somewhere round Christmas vid jultiden
whether [ˈweðə]konjunktionom <I don’t know whether he is here or not>, huruvidathe question whether… frågan om…I doubt whether he will come jag tvivlar på att han kommeryou must, whether you want to or not du måste, antingen du vill eller inte
© NE Nationalencyklopedin AB